VARMEBEREGNING VED KONVERTERING TIL FJERNVARME I SAKSILD OG RØRT  

Vælg adresse:
Adresse                                         :
Hus nr.                                          :
Evt. bogstav                                  :


Indtast oplysninger til beregning:
Afstand til off.vej (eks.10 m)       :   for beregning af stikledningsbidrag.

Har du oliefyr kan du evt. indtaste
dit olieforbrug (eks. 2500 liter/år):  for beregning af fremtidig årsforbrug.

Har du elradiatorer kan du evt.
indtaste dit elforbrug. Læg gerne
elforbruget til opvarmning af
brugsvand til, såfremt du
kender det (eks. 10000 kwh/år)    :  for beregning af fremtidig årsforbrug.